.

[rev_slider alias=”sheying”]

.

^5A

  「決定性的瞬間」,生命中也许只有一次!

会给你留到永遠…….

著名摄影师:张丙幹先生

              知名摄影师,现居美国纽约。作品有风光无限,大自然等等,2013年,风光作品集获得国际金奖,国际华人唯一获得这个奖项者,其作品:风光、人物、产品、婚纱………作品特点:构图完整、构图干净、角度到位、角度独特、用光巧妙、作品细腻。

            摄影工作室:人物摄影、环境摄影、婚纱摄影、旅游摄影等

            业务电话:646.620.1612     SKYPE:bingan99

            邮箱:[email protected]

敬请留言

.